Zoek
Sluit dit zoekvak.

Visie op zorg en samenwerking

In Jeugdzorg Ter Elst bieden we jongeren met specifieke psycho-sociale ontwikkelingsnoden en hun context maximale groeikansen in een samenleving waarin de verwachtingen steeds hoger liggen. 

We doen er alles aan om in elk hulpverleningstraject een aanbod op maat te voorzien. Door de veelzijdigheid en souplesse van onze deelwerkingen trachten we voor elke cliënt een geschikt plekje te vinden in onze organisatie. We beogen dat jongeren zich veilig voelen door hen te laten ontwikkelen in een geborgen omgeving. 

Als organisatie willen we inzetten op kwaliteitsvolle hulpverleningstrajecten waarbij de stem van de jongeren en hun ouders en/of zorgfiguren centraal staat. We streven hierin naar een volwaardig partnerschap met het ruime netwerk van de jongeren. Maximale inspraak, open communicatie en een transparante feedbackcultuur zijn hierin essentieel.

Elke situatie wordt bekeken door een multidisciplinaire bril om een zo volledig mogelijke beeldvorming te bekomen. We zetten in op verbreding en verdieping van onze diagnostische expertise door continu in te spelen op nieuwe tendensen en methodieken binnen de jeugdhulp. We hanteren een heldere taal: we durven doorspreken bij verontrusting en gebruiken een gepaste communicatiestijl die afgestemd is op de situatie.

Samenwerkingsverbanden

Om optimaal te streven naar gedeelde zorg, gaan we actief op zoek naar een betrouwbare samenwerking met gedreven partners en versterken we de bestaande relaties. Op alle levensdomeinen wordt er ingezet op netwerkverbreding en –versterking door duurzame verbindingen aan te gaan zodat kwetsbare jongeren gedragen worden door een breed en veilig vangnet. Om in te spelen op onze gecompliceerde opdracht durven we hiervoor alternatieve paden te bewandelen. We hopen mee te ontwikkelen met de veranderingen in de maatschappij en het zorglandschap en te blijven innoveren.

We dromen ervan dat de kijk van de maatschappij op het gedrag van de jongeren verandert door hen inzicht te geven in de achterliggende betekenis van het gedrag en hen te versterken in sensitief en responsief handelen. Daarom wil Jeugdzorg Ter Elst haar deuren open zetten, zodat anderen ons ontdekken en wij de omliggende wereld kunnen leren kennen.

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

  • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
  • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.