Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wie werkt hier

Multidisciplinair team (MDT)

Zorgverantwoordelijke

De zorgverantwoordelijke is de leidinggevende van het multidisciplinair team (MDT). Hij of zij bewaakt mee de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de jongeren. Een zorgverantwoordelijke houdt de rode draad vast bij alle dossiers en zorgt voor een goede workflow.

Daarnaast bewaakt de zorgverantwoordelijke het welzijn van de teamleden en stimuleert die een goede samenwerking binnen het team.

Kinderpsychiater

De kinderpsychiater ondersteunt het Multidisciplinair team (MDT) in de begeleidingen en neemt in dossiers de eindverantwoordelijkheid. De kinderpsychiater kijkt wat de invloed is van wat er in ons lichaam en in onze hersenen gebeurt op wat we voelen en hoe we ons gedragen.

De kinderpsychiater denkt na of medicatie al dan niet een meerwaarde kan zijn. Wanneer een kind/jongere medicatie neemt, volgt de kinderpsychiater dit verder op.

Teampsycholoog

Door gesprekken of door samen te spelen, gaat de psycholoog met het kind/de jongere kijken naar welke gevoelens het soms overnemen. Die gevoelens kunnen dan te overweldigend worden of te vaak aanwezig zijn, waardoor een kind/jongere vast loopt. De psycholoog zoekt mee hoe die gevoelens er op een veilige en gezonde manier kunnen zijn en getoond kunnen worden.

Contextbegeleider

Een kind/jongere beweegt zich in een heel systeem met belangrijke mensen daarrond. Bijvoorbeeld de familie, vrienden, kennissen, de leerkrachten, de jeugdbeweging, andere hulpverleners,… Het is de taak van de contextbegeleider om dit systeem te betrekken in de begeleiding bij Jeugdzorg Ter Elst.

Hoofdbegeleider

De hoofdbegeleider stuurt en ondersteunt de dagelijkse werking van de leefgroep. Deze vormt de brug tussen het team en de organisatie en zorgt ervoor dat de verschillende leefgroepen dezelfde waarden uitdragen. 

Leefgroepbegeleider

De leefgroepbegeleider staat in voor de dagdagelijkse gang van zaken binnen de leefgroep. Hij of zij begeleidt activiteiten, eetmomenten, gespreksmomenten,… en zorgt voor een optimale sfeer in de leefgroep.

Daarnaast heeft elke jongere een Individuele begeleider (IB). Deze is het aanspreekpunt voor de jongere en staat in om de stem van de jongere te vertegenwoordigen binnen het team en naar de buitenwereld.

Leertraject Ondersteuning (LTO)

Wanneer het moeilijk loopt op school, wordt het team van LTO ingeschakeld. Zij denken samen met de scholen, de jongeren, de leefgroepen en indien mogelijk ook met de ouders na hoe de schoolloopbaan van deze kinderen/jongeren het best georganiseerd kan worden. Zij hebben als doel om kinderen/jongeren zo lang en zo kwalitatief mogelijk op de schoolbanken te houden.

Ter Elst heeft daarnaast ook een intern aanbod voor kinderen/jongeren die voor een bepaalde periode niet meer op school terecht kunnen. Er is een schoolvervangend aanbod voor zowel lagere- als middelbare school, dit in groep of individueel. 

Team diagnostiek en behandeling (TDB)

Dit team gaat op zoek naar hoe we de bezorgdheden rond kinderen beter kunnen begrijpen door testen af te nemen, te observeren, vragenlijsten te laten invullen, gesprekken te voeren,…

Het TDB bestaat uit:

  • Een testpsycholoog/psychodiagnosticus: doet onderzoek naar sterktes en zwaktes op cognitief vlak (IQ), aandacht- en concentratiemogelijkheden, diagnoses ASS/ADHD, sociale cognitie, executieve functies, …
  • Een kinesist: onderzoekt de psychomotoriek (fijne & grove motoriek en de visueel-ruimtelijke vaardigheden).
  • Een logopedist: doet onderzoek naar taalvaardigheden en schoolse vaardigheden.
  • Een creatieve therapeut. Deze persoon begeleidt jongeren individueel en/of in groep om via non-verbale weg (via het lichaam, via het creëren, via expressie) te uiten wat hen bezighoudt, te verkennen wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden.

Verpleging

De verpleegkundigen zorgen ervoor dat de nodige medicatie aanwezig is. Bij eerste fysieke symptomen, maken zij een inschatting wat de volgende stappen moeten zijn. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor medische opvolging, zowel intern als extern.

Nachtbegeleiding

Een nachtbegeleider staat in voor de rust en veiligheid gedurende de nacht. Als er tijdens de nacht iets gebeurt, staat de nachtbegeleider paraat. 

In de ochtend stemmen ze af met de leefgroepbegeleider, zodat er een goede opvolging kan zijn.

Het mobiele team

Het mobiele team komt in beeld wanneer een meer intensieve begeleiding nodig is, zonder dat het kind/jongere verblijft op Jeugdzorg Ter Elst. Het mobiele team zorgt ervoor dat belangrijke personen rond een kind/jongere zo goed mogelijk mee kunnen dragen en ondersteunen, zodat een verblijf op Jeugdzorg Ter Elst zoveel mogelijk voorkomen of beperkt kan worden.

Rechtstreeks Toegankelijke hulp (RTH)

RTH is een kleine dienst binnen het grote OBC Jeugdzorg Ter Elst. Ze hebben gesprekken met kinderen/jongeren en hun zorgfiguren die vragen hebben als de ontwikkeling vast loopt. Deze begeleiding is laagdrempelig (ongeveer een gesprek om de 3 weken), zonder verblijf en rechtstreeks toegankelijk. 

Daarnaast biedt RTH ook ondersteuning aan teams (scholen, sportclubs, jeugdbewegingen,…). Ze denken in een 3-tal gesprekken mee na over tips en maatregelen die kunnen helpen wanneer een kind/jongere het moeilijker heeft.

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

  • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
  • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.