Zoek
Sluit dit zoekvak.

Begeleiding zonder verblijf

Binnen Jeugdzorg Ter Elst hebben we een breed aanbod aan mobiele en ambulante begeleidingsvormen. De focus ligt hier op behandeling in de leefomgeving van het kind / de jongere waarbij steeds breed gekeken wordt naar heel het gezinssysteem. Door zo vroeg mogelijk in te grijpen in moeilijk lopende situaties, willen we gezinnen terug op weg helpen in het omgaan met specifieke ontwikkelingsnoden van kinderen en jongeren.

Ook belangrijke personen rondom het kind / de jongere en hun gezin nemen we mee in het verhaal, zodat zij kunnen helpen om hun ontwikkelingsnoden mee te dragen.

Naast begeleidingen aan huis, bieden we ook outreach aan scholen, verenigingen, (semi-) residentiële voorzieningen en pleegzorg. 

We hebben zowel een rechtstreeks toegankelijk aanbod als een niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod. Dit gehele aanbod is gratis.

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Orthopedagogische thuisbegeleiding (laag-intensief)

Begeleidingscontacten hebben plaats thuis of op Jeugdzorg Ter Elst, gemiddeld om de 3 weken. Een begeleiding start met het verduidelijken van de hulpvraag en de zoektocht waar we op kunnen inzetten.

We staan stil bij wat er moeilijk loopt en (her)ontdekken de krachten van het kind / de jongere en de ouders. Samen zoeken we nieuwe mogelijkheden en tips of handvatten die helpend zijn om een proces van verandering op gang te brengen binnen het gezin.

De kind-gebonden noden en de impact hiervan op het gezin staan doorgaans op de voorgrond. De ouder-kindrelatie staat centraal in de begeleiding. Begeleidingscontacten kunnen ook gezinsoverschrijdend zijn zoals bv. deelenemen aan een schooloverleg. We begeleiden gezinnen waar de draagkracht volgende groot is waardoor het kind / de jongere niet uit huis hoeft geplaatst te worden, ondanks de gedragsproblemen.

Dit aanbod is vrijwillig en verwacht van de ouders/zorgfiguren een engagement om actief samen te werken aan de hulpvragen die er worden geformuleerd. Deze begeleiding kan maximaal 2 jaar aangeboden worden.

We denken samen met scholen en organisaties na over de mogelijkheden die zij ondervinden in de omgang met een kind / jongere. We hebben aandacht voor de krachten en exploreren hoe de moeilijkheden te begrijpen.

We bundelen de krachten en focussen op de beeldvorming van het kind / de jongere en hun gezin. Via deze nieuwe inzichten zoeken we andere manieren on het kijken naar en omgaan met de moeilijkheden.

De nadruk wordt gelegd op samenwerkingen en activering van de context. We nemen geen expertpositie in en bieden geen pasklare oplossingen aan, maar gaan samen op zoek.

Binnen dit traject zitten we gemiddeld 3 keer rond de tafel met (minstens 3) personen die een zinvolle bijdrage kunnen leveren over het functioneren van het kind / de jongere.

We gaan aan de slag met residentiële teams en pleegzorgers rond diagnostische vragen in moeilijk lopende begeleidsingstrajecten.

Door deze vragen te verhelderen aan de hand van beeldvorming, willen we hen ondersteunen en opnieuw in hun kracht zetten. We werken samen toe naar een afgestemde aanpak zodat het betrokken team of pleeggezin kan blijven staan in de zorg van het kind / de jongere. Zo hopen we breuken in begeleidingstrajecten kan kwetsbare kinderen en jongeren te vermijden.

Deze begeleiding kan maximaal 3 à 4 maanden aangeboden worden.

Dit aanbod is nog in volle ontwikkeling.

Hoe kan je aanmelden?

015 / 30 75 75 

Vraag naar onze RTH coördinator

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Mobiele behandeltrajecten

We bieden behandeltrajecten aan in het eigen netwerk van kinderen en jongeren waarbij we gezinnen terug op weg willen helpen in het omgaan met specifieke ontwikkelingsnoden. we werken hierbij gezinsbreed. Een mobiele begeleider heeft wekelijkse contactmimenten.

Beeldvorming

Binnen de eerste 6 maanden van een begeleiding nemen we de tijd om kinderen en jongeren, het gezin en hun brede leefomgeving goed te leren kennen.

We brengen hierbij zowel iedere voorgeschiedenis, huidig functioneren als onderlinge gezinsrelaties in beeld.

Via gesprekken, observaties en oefeningen wordt er aan brede beeldvorming gedaan waarin zowel contextfactoren als mogelijke kindfactoren in beeld worden gebracht.

Behandeling

We onderzoeken samen hoe de gedragsproblemen te begrijpen en werken toe naar een afgestemde aanpak.

We stellen samen met het gezin begeleidingsdoelen op in functie van de ontwikkelingsnoden van zowel kinderen en jongeren als het netwerk en gaan hier samen actief mee aan de slag.

Samenwerking

Doorheen onze begeleiding rekenen we op actieve samenwerking met reeds betrokken hulpverlening en schakelen we indien nodig nieuwe hulpverlening in.

Voor wie?

Gezinnen die:

  • Voldoende draagkracht hebben
  • Open staan om ervaringen te delen
  • Eigen aandeel willen ontdekken
  • In staat zijn mee te werken aan verandering
  • Gezinnen wonende in de regio Trawant

Hoe kan je aanmelden?

Verwijzers kunnen aanmelden via de Intersectorale toegangspoort door een A-document in te dienen met typemodule ‘Behandeling met geïntegreerde diagnostiek’.

Bent u niet zeker of uw vraag in aanmerking komt voor onze dienst? Of heeft u andere vragen?

015 / 30 75 75

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

  • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
  • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.