Begeleiding zonder verblijf

Binnen Jeugdzorg Ter Elst hebben we een breed aanbod aan mobiele en ambulante begeleidingsvormen. De focus ligt hier steeds op diagnostische beeldvorming en behandeling in de leefomgeving van het kind / de jongere. Door vroeg genoeg in te grijpen in moeilijk lopende situaties, willen we gezinnen terug op weg helpen in het omgaan met specifieke ontwikkelingsnoden van kinderen en jongeren.

We onderzoeken met het gezin hoe de gedragsproblemen te begrijpen. Van daaruit kunnen we gaan uittesten hoe gepast te reageren op dat gedrag. We staan stil bij wat er moeilijk loopt en (her)ontdekken de krachten van het kind/de jongere en de ouders. De ontwikkelingsnoden van het kind staan op de voorgrond en de ouder-kind relatie krijgt een centrale plaats in de begeleiding. Samen zoeken we nieuwe mogelijkheden of handvatten die helpend zijn om een proces van verandering op gang te brengen. 

Ook belangrijke personen rondom het kind / de jongeren en zijn gezin nemen we mee in dit verhaal, zodat zij kunnen helpen om hun ontwikkelingsnoden mee te dragen.

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

We bieden thuisbegeleiding aan gezinnen met kinderen / jongeren die gedragsproblemen en/of emotionele moeilijkheden ervaren, waar de draagkracht voldoende groot is. We vertrekken steeds vanuit de hulpvragen van het gezin en exploreren samen waar we op kunnen en willen inzetten.

De gezinsbegeleider komt gemiddeld om de 3 weken bij het gezin thuis of ontvangt een gezin op Jeugdzorg Ter Elst. Begeleidingscontacten kunnen ook gezinsoverschrijdend zijn zoals het bijwonen van een schooloverleg, netwerktafel,… .

Een begeleiding duurt maximum 2 jaar. Deze is vrijwillig en verwacht van het kind / de jongere en ouders een engagement om actief samen te werken aan verandering.

We denken samen met scholen of organisaties na over de moeilijkheden die zij ondervinden in hun omgang met een kind / jongeren. We hebben aandacht voor de krachten en exploreren hoe de moeilijkheden te begrijpen.

We bundelen de krachten en focussen op de beeldvorming van kinderen / jongeren en hun gezin. Met deze nieuwe inzichten kunnen we andere manieren zoeken in het omgaan met de moeilijkheden.

Binnen dit traject zitten we gemiddeld drie keer rond de tafel met personen die een zinvolle bijdrage kunnen leveren over het functioneren van het kind / de jongere.

Onder constructie. Spoedig meer informatie!

Hoe kan je aanmelden?

015 / 30 75 75 

Vraag naar onze RTH coördinator

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Een gezinsbegeleider heeft wekelijks contactmomenten met het kind of de jongere en diens netwerk. Dit kunnen zowel individuele gesprekken als gezinsgesprekken zijn, klas- of gezinsobservaties, netwerkberaden, schoolcontacten, enz.

Bij de start van de begeleiding maken we samen met het gezin, betrokken hulpverleners en/of consulent een plan op met doelen waaraan er zal gewerkt worden. Dit plan wordt elke zes maanden geëvalueerd en aangepast waar nodig.

Tijdens de eerste zes maanden van een begeleiding werken we gericht aan het beeldvormingsproces, via gesprekken, observaties en eventuele testen.  

Ouders en andere zorgfiguren worden ondersteund en versterkt in het leren begrijpen van het gedrag van het kind of de jongere. We werken samen toe naar een afgestemde aanpak. We vertrekken steeds vanuit wat er al goed loopt en waar het gezin sterk in is. Samen zoeken we naar extra steunbronnen voor jullie gezin. 

Een begeleiding duurt maximum twee jaar.

Binnen ons niet-rechtstreeks toegankelijk outreach aanbod gaan we aan de slag met residentiële teams en pleegzorgers rond diagnostische vragen in moeilijk lopende begeleidingstrajecten.

Door deze vragen te verhelderen aan de hand van beeldvorming, willen we hen ondersteunen en opnieuw in hun kracht zetten. We werken samen toe naar een afgestemde aanpak zodat het betrokken team of pleeggezin kan blijven staan in de zorg van het kind of de jongere. Zo hopen we breuken in begeleidingstrajecten van kwetsbare kinderen en jongeren te vermijden.

Deze begeleiding kan maximaal drie à vier maanden aangeboden worden.

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

  • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
  • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.