Werking

Hoe verloopt een begeleiding op Jeugdzorg Ter Elst?

Een begeleiding noemt men ook wel eens ‘een traject’. Dit omdat we verschillende stappen doorlopen tussen het starten en het afronden van een begeleiding. In het stappenplan hieronder kan je goed volgen hoe een aanmelding op Jeugdzorg Ter Elst verloopt, welke onderdelen er zijn binnen onze begeleiding en hoe de afronding eruit ziet.

Hoe werken wij?

Een multidisciplinair team

Kenmerkend aan Jeugdzorg Ter Elst, is dat we werken in een multidisciplinair team (MDT). Dat wil zeggen dat we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar wat er moeilijk loopt. We zetten ons met verschillende experten rond de tafel die elk vanuit hun eigen bril mee kijken en nadenken. Al die verschillende blikken brengen we samen om te kijken wat bepaald gedrag kan betekenen en van waaruit dat gedrag zou kunnen ontstaan. Deze vragen helpen om te komen tot nieuwe ideeën over hoe dingen beter kunnen lopen. 

We kunnen de betekenis van gedrag alleen maar begrijpen als we verder gaan kijken dan wat er op één specifiek moment of in één afgebakende periode gebeurt. We zijn ervan overtuigd dat een kind/jongere en zijn omgeving voortdurend in verandering en in ontwikkeling zijn. Er is een constante interactie tussen een kind/jongere en de personen daarrond. We hebben daarom ook nog andere mensen rond de tafel nodig die het kind/jongere goed kennen. 

De context

We denken dan aan verschillende mensen. Personen heel dichtbij, zoals het gezin waarin het kind/jongere verblijft. Maar ook de bredere context zoals leerkrachten, vrienden, de hobbyclub,…  Al deze mensen zijn voor ons dus ook belangrijk om een plaats te geven in het begeleidingstraject. Ze hebben een schat aan indrukken en ideeën die helpen om een kind/jongere beter te gaan begrijpen. Daarnaast zijn zij ook de belangrijkste bouwstenen om in het leven van het kind/jongere te helpen naar een nieuw evenwicht.

Tot slot weten we dat Jeugdzorg Ter Elst vaak pas in beeld komt als er andere hulpverleners een weg hebben afgelegd met het kind/jongere en het gezin. Er is dan al een zoektocht aan de gang, waarbij hulpverleners binnen hun aanbod toch vastlopen. Het zou jammer zijn als wij die zoektocht van 0 opnieuw starten. Daarom vinden we het belangrijk dat ook andere hulpverleners betrokken blijven en mee rond de tafel komen zitten om samen met het kind/de jongere en zorgfiguren na te denken wat er dan extra nodig zou zijn. 

Hoe denken we na?

Als we met al deze verschillende personen rond de tafel zitten, zoeken we naar een gemeenschappelijke taal om over de zorgen te praten. We gebruiken hiervoor een aantal denkkaders zoals bijvoorbeeld de gehechtheidstheorie en traumasensitief werken. Dit is de basis van begeleidingen die ons een houvast geven in zoeken naar verandering. 

Een kind/jongere komt veel verschillende situaties tegen, waarin hun emoties getriggerd worden. Vanuit deze denkkaders zien we gedrag niet als losstaande elementen die doorheen een dag gebeuren, maar als verschillende uitingsvormen van die getriggerde emoties. Deze denkkaders bieden wetenschappelijk inzicht om de emotie achter het gedrag te begrijpen.

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

  • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
  • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.