Zoek
Sluit dit zoekvak.

Werking

Hoe verloopt een begeleiding op Jeugdzorg Ter Elst?

Een begeleiding noemt men ook wel eens ‘een traject’. Dit omdat we verschillende stappen doorlopen tussen het starten en het afronden van een begeleiding. In het stappenplan hieronder kan je goed volgen hoe een aanmelding op Jeugdzorg Ter Elst verloopt, welke onderdelen er zijn binnen onze begeleiding en hoe de afronding eruit ziet.

Hoe werken wij?

Een multidisciplinair team

Kenmerkend aan Jeugdzorg Ter Elst, is dat we werken in een multidisciplinair team (MDT). Dat wil zeggen dat we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar wat er goed loopt en welke dingen moeilijker gaan. We zetten ons met verschillende experten rond de tafel die elk vanuit hun eigen bril mee kijken en nadenken. Al die verschillende blikken brengen we samen om te kijken wat bepaald gedrag kan betekenen en van waaruit dat gedrag zou kunnen ontstaan. Deze vragen helpen om te komen tot nieuwe ideeën over hoe dingen beter kunnen lopen. 

We kunnen de betekenis van gedrag alleen maar begrijpen als we verder gaan kijken dan wat er op één specifiek moment of in één afgebakende periode gebeurt. Om goed te begrijpen waarom sommige dingen moeilijk lopen, luisteren we ook graag naar de verhalen van belangrijke personen in het leven van de kinderen / jongeren.

De context

We zijn ervan overtuigd dat kinderen / jongeren en hun omgeving voortdurend in verandering en in ontwikkeling zijn. Er is een constante interactie tussen hen en personen die belangrijk zijn in hun leven. We denken dan aan verschillende personen. In de eerste plaats het gezin waarin het kind/jongere verblijft. Maar ook de bredere context zoals leerkrachten, vrienden, een buur, iemand uit de hobbyclub,…  Al deze mensen zijn voor ons belangrijk om een plaats te geven in het begeleidingstraject. Ze hebben een schat aan indrukken en ideeën die helpen om een kind/jongere beter te gaan begrijpen. Daarnaast zijn zij ook de belangrijkste bouwstenen om in het leven van het kind/jongere te helpen naar een nieuw evenwicht.

Tot slot weten we dat Jeugdzorg Ter Elst vaak pas in beeld komt als andere hulpverleners een weg hebben afgelegd met het kind/jongere en het gezin. Er is dan al een zoektocht aan de gang, waarbij zij en het gezin lijken rond te lopen in een doolhof. Wij pikken graag mee in, zodat we die zoektocht niet helemaal opnieuw moeten starten. Daarom vinden we het belangrijk dat andere hulpverleners betrokken blijven en mee rond de tafel komen zitten om samen na te denken. 

Hoe denken we na?

Als we met iedereen rond de tafel zitten, zoeken we naar een gemeenschappelijke taal om over de krachten en de zorgen te praten. We gebruiken hiervoor een aantal denkkaders.

We kijken heel breed waarbij we, binnen de ontwikkeling van een kind, biologische factoren, psychisch welbevinden en sociale relaties in kaart brengen. Daarnaast kijken we ook naar het sociaal-emotionele functioneren, gehechtheid en denken we traumasensitief.

Een kind/jongere komt veel verschillende situaties tegen, waarin hun emoties getriggerd worden. We zien gedrag niet als losstaande elementen die doorheen een dag gebeuren, maar als een uitingsvorm van die getriggerde emoties. We zetten heel erg in op het helpen reguleren van deze emoties. 

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

  • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
  • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.