Search
Close this search box.

Visie op medewerkers

We willen een werkplek creëren waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren om onze complexe doelgroep de professionele zorg aan te bieden waar ze recht op hebben.

We zetten graag in op een strategisch en duurzaam medewerkersbeleid dat gericht is op groei en verbinding zodat we samen onze missie kunnen waarmaken.

We willen bevlogen en competente medewerkers aantrekken, hen een positieve employee experience bezorgen en het partnerschap tussen organisatie en medewerker centraal stellen om een duurzame samenwerking te borgen.

Visie op kwaliteit

Wat is kwaliteit?

Kwaliteit uit zich in hoe het traject ontvangen wordt. Het is geen administratief begrip maar een gedeelde waarde, die groeit uit het goed definiëren en tijdig bijsturen van verwachtingen en mogelijkheden. Met kwaliteit optimaliseren we de samenwerking en de middelen om perspectieven te bereiken.

Kwaliteit is voor ons de mate waarin we tegemoetkomen aan de eigenschappen die voor ons kenmerkend zijn en voor onze doelgroep aanvoelen als een kwaliteitsvolle ondersteuning.

Voor wie, door wie?

Kwaliteit integreren in onze werking is een continu en evolutief proces waarbij we onze doelstellingen gemeenschappelijk
(bij-)stellen en elkaar aanmoedigen en dragen om er samen aan te werken. Kwaliteit is (v/d)oor iedereen, met iedereen.

Realisatie

Duurzame kwaliteit richt zich op onze perspectieven en op aanpassen aan de veranderende samenleving. Om systematisch onze kwaliteit te managen, willen we de aansturing van onze subsidiërende overheid volgen en marktconforme managementtechnieken gebruiken. We laten ons ook inspireren door interne evidence based practices en suggesties van andere betrokkenen en collega-zorgcentra. Deze technieken vertrekken vanuit diverse verwachtingen, mogelijkheden en bezorgdheden en bieden structuur voor opvolging, bekrachtiging en bijsturing. We trachten kwaliteit meetbaar te maken in zichtbare resultaten.

Concrete Integratie

We werken per 5-jarencyclus aan deze strategie door strategische doelstellingen te bepalen die we met de betrokken medewerkers verfijnen tot operationele doelstellingen (OD). We bepalen per OD één of meerdere indicatoren en bepalen de marges waar we ook daadwerkelijk naartoe werken om tussentijds op te volgen in welke mate we ons doel bereiken en tijdig bij te kunnen sturen waar nodig.

Veel van onze registraties en communicatie verloopt via BINC en EcQare, waar de vooruitgang van JTE en het traject per kind opgevolgd kan worden. Ook via ons jaarlijkse officiële kwaliteitsverslag en onze interne nieuwsbrief, communiceren we formeel over kwaliteit naar een breder publiek.

Visie op communicatie

We zijn als organisatie heel goed in het creëren van en communiceren over een veilig kader voor kinderen, jongeren en zorgfiguren. Dit veilig kader willen we doortrekken in onze interne communicatie zodat we een organisatie zijn met duidelijke grenzen die medewerkers uitnodigt om daarbinnen de beste versie van zichzelf te zijn.

Dit impliceert een heldere visie met afspraken die regelmatig gecommuniceerd worden, eenvoudig terug te vinden zijn en een goede opvolging krijgen. Dit kader voelt pas veilig en warm als we ook erkentelijk communiceren over de frustratie bij grenzen en herstellend communiceren als grenzen overschreden worden. Zo willen we streven naar een open communicatie zonder de veilige relatie te verbreken.

We willen externe communicatie inzetten om onze fierheid over de inzet van medewerkers en het groeiproces van kinderen en jongeren naar buiten te brengen. Met een beeld achter de schermen trachten we gelijkgestemde werkkrachten aan te trekken om ons sterk verhaal mee waar te maken. Door de onbekende jeugdhulpverlening een menselijk gezicht te geven, ambiëren we inzicht en betrokkenheid bij de omgeving te verhogen.

Visie op ondersteunende diensten

We bieden doelmatig en duurzame goederen en diensten aan die zorgen voor een effectieve en efficiënte ondersteuning in de behoeften van personeel en jongeren, rekening houdend met de beperkte financiële middelen.

We kiezen ervoor om zoveel mogelijk diensten uit te voeren in eigen beheer om met eigen medewerkers een kwalitatieve, duurzame en warme verbinding te creëren met de organisatie.

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

  • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
  • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.