Search
Close this search box.

Onze identiteit

Een observatie- en behandelcentrum (OBC)

Wij komen meestal in beeld wanneer betrokken hulpverleners zich teveel zorgen blijven maken rond de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Moeilijk lopende ontwikkelingen zijn vaak een samenspel van individuele en sociale factoren. Die kunnen zorgen voor ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden. Wij worden specifiek gevraagd om mee te zoeken als er een vermoeden is dat ook een biologische factor meespeelt. 

Binnen de begeleiding nemen we de tijd om een kind/jongere, het gezin en de bredere leefomgeving goed te leren kennen. We streven ernaar om binnen zes maanden een helder beeld uit te werken. Dit vormt de basis om een behandelplan op maat uit te tekenen. Hiervoor hebben we een team met verschillende vaardigheden in huis om vanuit meerdere invalshoeken na te denken en te zoeken naar oplossingen. 

In een begeleidingstraject betrekken we alle belangrijke personen, om te komen tot duurzame veranderingen. We kiezen om de krachten van de omgeving in te zetten, zodat de begeleiding zo kort als mogelijk en zo lang als nodig duurt. We kunnen maximum twee jaar een begeleidingstraject ondersteunen, zowel mobiel als met verblijf.

Onze missie

De missie is ons doel. De reden dat we als organisatie bestaan en de meerwaarde die we willen betekenen voor de maatschappij.

Jeugdzorg Ter Elst wil maximale groeikansen bieden aan kinderen en jongeren met psycho-sociale ontwikkelingsnoden en hun netwerk. We ondersteunen hen in hun zoektocht een eigen plaats te vinden in de samenleving.

Onze visie

De visie is onze droom die we niet uit het oog verliezen. In de visie zien we het ideale scenario dat we met Jeugdzorg Ter Elst willen nastreven.

Jeugdzorg Ter Elst wil het ruimere netwerk en alle betrokkenen binnen onze regio bekwaam en verantwoordelijk maken in het dragen van kinderen en jongeren met psycho-sociale ontwikkelingsnoden. Het is onze ambitie anderen inzicht te geven in de diagnostische beeldvorming zodat ze afgestemd kunnen handelen.

Onze waarden

Onze waarden zijn de belangrijkste sleutels om onze missie te volbrengen. De waarden zijn onze identiteit, ons DNA. Alles wat we doen vertrekt vanuit deze 5 waarden.

De basis van elke zoektocht tussen een kind en zijn omgeving is warmte. Als een proces vast loopt, vindt warmte soms zijn weg niet meer naar binnen of buiten. We geloven dat de warmte wel altijd aanwezig blijft. Warme zorg is de basis van ons handelen. 

In het zorgen is warmte bij iedereen de gemeenschappelijke taal. Daar waar we soms vast lopen in verschillen, blijft warmte ons altijd verbinden. Die verbinding willen we ook onder collega’s ten volle stimuleren.

Kinderen en hun netwerk zijn heel moedig in het afleggen van hun eigen weg, met vallen en opstaan. Ook medewerkers zullen in hun opdracht soms tegenwind voelen, waarin het moed vraagt om stevig te blijven staan of weer overeind te komen. In moed zit het durven innemen van een stem en de daadkracht die soms nodig is om tot verandering te komen. Moed is opkomen voor iets waar je volledig achter staat en weer kunnen loslaten als een andere weg gekozen wordt. 

Als organisatie zijn we moedig in het vasthouden van onze basisopdracht binnen een sterk veranderende wereld. Het vraagt soms een inspanning om die houvast niet te verliezen.

Het werk dat we doen kunnen we niet alleen. Samen met de kinderen en
hun netwerk kijken we naar hoe moeilijke dingen anders kunnen lopen.
Deze zoektocht doen we met het hele team dat rondom hen staat, zowel
de collega’s in huis als de externe partners. 

Net omdat dit werk mentaal en emotioneel uitdagend is, willen we zoveel mogelijk verbinding creëren zodat we elkaar kunnen helpen in het samen dragen. Als we vanuit verbondenheid kijken naar de spanning van vastgelopen processen, kan verschil op een veilige manier zijn uitweg vinden. 

Verschillende medewerkers samen brengen, zorgt nog niet voor verbondenheid. Dit werk samen verzetten vraagt om een collegiale sfeer in een omgeving waar veiligheid en vertrouwen aanwezig is. We willen als organisatie maximaal inzetten op het creëren van deze optimale omgeving.

Het vraagt een gedrevenheid om als kind, jongere en netwerk in een nieuw veranderingsproces te stappen. Niet alleen de motivatie om iets te veranderen is belangrijk, ook de acties om tot die verandering te komen zijn bepalend. 

In een gedreven medewerker zit de goesting om iets vast te pakken en de volharding om niet zomaar los te laten. Een gedreven team is in staat om dingen in beweging te zetten en te houden. Beweging is niet alleen een weg recht vooruit. Het vraagt soms ook terugschakelen en achteruit rijden om opnieuw vooruit te geraken. 

Met een open blik kijken we naar onszelf en naar de wereld rondom ons. Dit laat ons toe om met nieuwe input aan de slag te gaan en nieuwe wegen te verkennen. In openheid zit het vertrouwen om je te durven tonen en de flexibiliteit om te blijven zoeken. 

We stimuleren onze medewerkers maximaal om via opleiding en supervisie hun blik te blijven verruimen. Nieuwe ontwikkelingen in het hulpverleningslandschap krijgen op die manier ook een plaats in onze organisatie. 

Door onze deuren open te zetten creëren we connectie met onze buren en de bredere samenleving. Dit kan drempels verlagen en een gedeelde verantwoordelijkheid verhogen. Het laat ons toe om met anderen uit te wisselen wat we doen en waarom we dit doen.

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

  • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
  • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.