De procedure van aanmelden

1

Hulpvraag -
betrek een verwijzer

Als een jongere of iemand rond een kind/jongere een specifieke hulpvraag heeft, dan moet een verwijzer een aanmelding doen. Wanneer er een aanmelding gebeurt, wil dit zeggen dat mensen zich zorgen maken over hoe het met het kind/jongere en het gezin gaat.

De verwijzer kan eender wie zijn:

 • CLB
 • kinderpsychiater
 • jeugdrechtbank
 • ondersteuningscentrum jongere
 • vertrouwenscentrum kindermishandeling
 • dagcentrum
 • CKG,…

2

Verwijzer doet digitale aanmelding

Een aanmelding gebeurt via een digitaal document (A-document), wat daarna binnen komt bij Jeugdzorg Ter Elst.

3

Is dit een geschikte vraag voor JTE?

Instroomteam van JTE bekijkt de vraag

Niet op
wachtlijst

Wachtlijst leefgroep

De aanmelding komt terecht bij ons instroomteam, waar medewerkers bekijken of de hulpvraag inderdaad past bij het aanbod van Jeugdzorg Ter Elst. Als dat het geval is, bekijken we welke leefgroep geschikt is.

4

Er komt een plek vrij: intakegesprek

Als er in de leefgroep een plekje vrijkomt, wordt de verwijzer op de hoogte gebracht en plant het team een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe het thuis gaat, zowel de leuke dingen als de moeilijke dingen komen hierbij aan bod.

Tijdens of na dit intakegesprek zullen er afspraken gemaakt worden over een opstart in de leefgroep, meestal kan de jongere kort nadien starten.

Een begeleiding van start tot einde

1

Wat loopt
+

Wat loopt

Hulpvragen

Samen met de jongeren en het gezin wordt gekeken naar wat er moeilijk loopt en wat er goed loopt. Op deze manier worden hulpvragen opgesteld. Deze hulpvragen vormen de rode draad doorheen de begeleiding.

2

Handvaten voor het Multidisciplinair team (MDT)

Op basis van die hulpvragen gaan we samen met het multidisciplinair team (MDT) kijken hoe we de jongeren en het gezin kunnen ondersteunen. Het MDT bestaat uit:

 • Zorgverantwoordelijke
 • Kinderpsychiater
 • Leefgroepbegeleiders
 • Teampsycholoog
 • Contextbegeleider

3

Observatie

na 45 dagen 

Handelingsplan

In de observatieperiode willen we het kind en het gezin wat beter leren kennen. We gaan samen kijken wat er verder in de hulpverlening zou kunnen gebeuren om gepaste hulp te bieden. In een handelingsplan bespreken we hoe we aan de hulpvragen kunnen werken, wat hiervoor nodig is en wat er werkt voor het gezin. Dit wordt samen met het kind/jongere en zijn ouders geëvalueerd en bijgestuurd.

4

Behandeling

Om de 6 maanden

Evaluatiebespreking

In een tweede fase starten we aan de behandeling die tijdens het handelingsplan uiteen gezet is. Vanaf nu zal er om de zes maanden een evolutiebespreking plaatsvinden samen met het MDT, de context en eventueel de jongeren. In dit gesprek herevalueren we de behandeling en sturen we bij waar nodig. 

5

Na begeleiding van max. 2 jaar

Thuis wonen

Een geschikte plek binnen hulpverlening

Wanneer het beter gaat, kan een kind weer naar huis. Een andere mogelijkheid is dat het duidelijk is welk plekje binnen de hulpverlening het meest geschikt is voor de situatie van het kind/jongere en het gezin. Een kind wordt dan op een wachtlijst gezet van een andere voorziening waar de behandeling verder zal gaan. Wanneer plaats is in die voorziening, kan het kind doorstromen en zit het verblijf in Jeugdzorg Ter Elst er op.

Waarom Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Deze website maakt enkel gebruik van essientiële cookies en analytische cookies. Wat wil dat zeggen:

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Als deze cookies er niet zijn, zou je de pop-up balk voor de cookies steeds opnieuw verschijnen. Je browser onthoud dat je de cookies hebt geaccepteerd en daardoor toont die deze boodschap niet meer. 
 • Analytische cookies: Als organisatie vinden we het belangrijk om cijfers bij te houden van het aantal bezoekers op de website. deze cijfers zijn anoniem. We weten dus niet wie onze website bezoekt, alleen het aantal bezoekers.

 

Als u niet wilt dat een sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. Dit door de sittings bij  de privacy instellingen van je browser aan te passen. Door dit te doen, worden sommige pagina’s mogelijk niet goed weergegeven. 

cookies

We maken gebruik van essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen over het bezoek op onze website.